Sănătatea dumneavoastră
Acest chestionar include o gamă largă de întrebări asupra sănătății şi vieţii Dvs. Ne interesează ce părere aveți despre fiecare din aceste probleme
1. Sănătatea dumneavoastră Acest chestionar include o gamă largă de întrebări asupra sănătății şi vieţii Dvs. Ne interesează ce părere aveți despre fiecare din aceste probleme
2. Comparativ cu un an în urmă, cum aţi aprecia în general sănătatea Dvs. în clipa de faţă?
3. Următoarele întrebări se referă la activităţile pe care Dvs. le-aţi putea desfăşura de-a lungul unei zile obişnuite. Sănătatea Dvs. de acum vă împiedică în efectuarea acestor activităţi? Dacă da, cât de mult?
a. Activităţi solicitante (alergare, ridicarea unor obiecte grele, participarea la sporturi grele)
b. Activităţi moderate (mutarea unei mese, împingerea unui aspirator, practicarea unui joc mai puţin solicitant - popice)
c. Ridicarea sau transportul unor cumpărături curente
d. Urcarea mai multor etaje pe scări
e. Urcatul unui singur etaj pe scări
f. Aplecatul, îngenuncheatul
g. Mers pe jos mai mult de 1 km
h. Mers pe jos câteva sute de metri
i. Mers pe jos cca 100 de metri
j. Propria îmbăiere sau îmbrăcare
4. În ultimele 4 săptămâni, aţi avut vreuna din următoarele probleme în munca sau activităţile Dvs. zilnice ca urmare a stării Dvs. de sănătate fizică?
a. Aţi redus timpul acordat muncii sau altor activităţi?
b. Aţi realizat mai puţine activităţi decât aţi fi dorit?
c. Nu aţi putut face orice tip de activitate sau muncă aţi fi dorit?
d. Aţi avut dificultăţi în desfăşurarea activităţilor sau muncii Dvs. (de exemplu a necesitat mai mult efort)?
5. În ultimele 4 săptămâni, aţi avut vreuna din următoarele probleme în munca sau activităţile Dvs. zilnice ca urmare a unor probleme emoţionale (cum ar fi deprimare sau nelinişte)?
a. Aţi redus timpul petrecut muncind sau cu alte activităţi?
b. Aţi realizat mai puţine activităţi decât aţi fi dorit?
c. V-aţi desfăşurat munca sau ativitatea mai puţin atent decât de obicei?
6. În ultimele 4 săptămâni în ce măsură starea Dvs. de sănătatea fizică sau problemele emoţionale au afectat activităţile Dvs. sociale obişnuite legate de familie, prieteni, vecini sau alte persoane?
7. Cât de tare aţi simţit dureri corporale în ultimele 4 săptămâni?
8. În ultimele 4 săptămâni, cât de mult a influenţat durerea resimţită munca Dvs. obişnuită (atât munca în afara casei cât şi activităţile casnice)?
Aceste întrebări se referă la felul în care v-aţi simţit şi la lucrurile care vi s-au întâmplat în ultimele 4 săptămâni. La fiecare întrebare vă rugăm să alegeţi răspunsul care se apropie cel mai mult de felul în care v-aţi simţit.
Cât de mult timp pe
a. V-aţi simţit plin de viaţă?
b. Aţi fost foarte nervos?
c. V-aţi simţit atât de deprimat încât nimic să nu vă poată înveseli?
d. Aţi fost calm şi liniştit?
e. Aţi avut multă energie?
f. V-aţi simţit descurajat şi întristat?
g. V-aţi simţit extenuat?
h. Aţi fost o persoană fericită?
i. V-aţi simţit obosit?
10. Cât de mult timp în ultimele 4 săptămâni, sănătatea Dvs. fizică sau problemele emoţionale v-au influenţat activităţile Dvs. sociale (de exemplu întâlniri cu prietenii, rudele, etc)
11. Vă rugăm să alegeţi răspunsul care descrie cel mai bine cât de adevărată sau falsă este pentru Dvs. fiecare dintre următoarele afirmaţii?
a. Mi se pare că mă îmbolnăvesc mai uşor decât alţi oameni
b. Sunt la fel de sănătos ca orice cunoscut de-al meu
c. Mă aştept ca starea sănătăţii mele să se înrăutăţească
d. Sănătatea mea este excelentă
Boala dumneavoastră de rinichi
12. În ceea ce vă priveşte, cât de adevărată sau falsă este fiecare din următoarele afirmaţii?
a. Boala mea de rinichi îmi influenţează prea mult viaţa
b. Îmi petrec prea mult timp ocupându-mă de boala mea de rinichi
c. Mă simt frustrat deoarece trebuie să mă ocup de boala mea de rinichi
d. Mă simt ca o povară pentru familia mea
13. Aceste întrebări se referă la felul în care v-aţi simţit şi la lucrurile care vi s-au întâmplat în ultimele 4 săptămâni. La fiecare întrebare vă rugăm să alegeţi răspunsul care se apropie cel mai mult de felul în care v-aţi simţit.
Cât de mult timp
a. V-aţi izolat de persoanele din jurul Dvs.?
b. Aţi reacţionat cu întârziere la lucruri spuse sau făcute de alţii?
c. V-aţi enervat uşor faţă de cei din jur?
d. V-a fost greu să vă concentraţi sau să vă gândiţi?
e. V-aţi înţeles bine cu alte persoane?
f. V-aţi simţit derutat?
14. În ultimele 4 săptămâni, în ce măsură v-a deranjat fiecare din următoarele?
a. Dureri în muşchi
b. Dureri în piept
c. Crampe
d. Mâncărimi de piele
e. Piele uscată
f. Lipsă de aer, greutate la respiraţie
g. Senzaţie de leşin sau ameţeli
h. Lipsa poftei de mâncare
i. V-aţi simţit stors, frânt
j. Amorţeli, furnicături la mâini sau la picioare
k. Greaţă, probleme cu stomacul
l. (Numai pentru pacienţii hemodializaţi) Probleme cu abordul vascular (fistulă, cateter)
m. (Numai pentru pacienţii dializaţi peritoneal) Probleme cu cateterul peritoneal
Efectele bolii de rinichi asupra vieţii dvs. zilnice
15. Unii oameni sunt deranjaţi de efectele bolii de rinichi asupra vieţii lor zilnice, pe când alţii nu sunt. În ce măsură vă deranjează pe Dvs. fiecare din următoarele consecinţe ale bolii de rinichi?
a. Restricţia de lichide
b. Restricţia de alimente
c. Capacitatea de a munci în gospodărie
d. Capacitatea de a călători
e. Dependenţa de doctori şi de personalul medical
f. Stressul sau grijile cauzate de boala Dvs.
g. Viaţa Dvs. sexuală
h. Felul în care arătaţi
Următoarele 3 întrebări sunt personale şi se referă la activitatea Dvs. sexuală, însă răspunsurile Dvs. sunt importante pentru înţelegerea influenţei bolii de rinichi asupra vieţii oamenilor.
16. Aţi avut activitatea sexuală în ultimele 4 săpămâni (încercuiţi un singur număr)?
Dacă nu, treceţi la întrebarea 17
În ce măsură aţi avut probleme cu fiecare dintre următoarele în ultimele 4 săptămâni?
a. Plăcerea sexuală
b. Excitarea sexuală
17. Pentru următoarea întrebare, vă rugăm să vă apreciaţi somnul utilizând o scală de la 0 (reprezentând "foarte prost") la 10 (reprezentând "foarte bun").
Dacă consideraţi că somnul Dvs. se situează la mijloc între "foarte prost" şi "foarte bun", vă rugăm să încercuiţi 5. Dacă credeţi că somnul Dvs. este mai bun cu un nivel decât 5, atunci încercuiţi 6. Dacă credeţi că somnul Dvs. este cu un nivel mai prost
Pe o scală de la 0 la 10, cum aţi aprecia somnul Dvs. în general?
18. Cât de des în timpul ultimelor 4 săptămâni vi s-a întâmplat să...
a. Vă treziţi în timpul nopţii şi să nu mai puteţi adormi?
b. Dormiţi atât cât aţi avut nevoie?
c. Vă fie greu să staţi treaz în timpul zilei?
19. În ceea ce priveşte familia şi prietenii Ds., cât de mulţumit sunteţi de...
a. Timpul pe care îl puteţi petrece împreună cu familia sau cu prietenii
b. Sprijinul din partea familiei sau al prietenilor
20. În ultimele 4 săptămâni aţi avut o muncă plătită?
21. Sănătatea Dvs. vă împiedică să aveţi o muncă plătită?
22. În general, cum apreciaţi sănătatea Dvs.?
unde "cum nu se poate mai rea (la fel de rea sau mai rea decât moartea)" este 0
"nici foarte bună, nici foarte rea" este 5
si "cum nu se poate mai bună" este 10
Gradul în care vă satisface îngrijirea medicală
23. Gândiţi-vă la îngrijirea medicală pe care o primiţi la dializă. Cât de mulţumit sunteţi de amabilitatea şi interesul manifestate de personalul de îngrijire faţă de Dvs. ca persoană?
Cât de adevărată sau falsă este pentru Dvs. fiecare dintre următoarele afirmaţii?
a. personalul de la dializă mă încurajează să fiu cât mai independent
b. personalul de la dializă mă ajută să fac faţă bolii de rinichi
Vă mulţumim pentru completarea chestionarului!
Cod acces: Sex (M/F): Data nastere(DD/MM/YYYY): Durata tratamentului prin dializă: ani Click pentru a salva (ALT+s)